Pergolayiti
Take a fresh look at your lifestyle.

Chyendòm

Mwen genyen souvni jou sa tankou se te ayè. Mwen sonje jou sa tankou se te jou premye kominyon m. Se te yon vandredi Sen, sant pwason an t ap fe mikalaw nan kwizin nan. Manmi ak twa sè m yo (21, 19 epi 16 lane) te nan kwizin nan ap prepare…