Pergolayiti
Take a fresh look at your lifestyle.

An Katimini: Sikrelo

1 7 791

Kite m pale koze kremòl nan zòrèy ou

Mòde li

Foure lang mwen andidan li

Kite men m wete sik sansasyon nan pwent tete ou

Woule li

Pase pwent lang mwen sou pwent li

Souse li

Kite lang mwen fè dapiyanp bò kou ou

Kite m leve ou mennen ou nan douch kouch chavire tèt anba sou kabann

Mouye

Benyen m

N a va naje nan larivyè dlo sikre w kou de pwason nan dlo

Layite bouch nan bouch

Lang makonnen ak lang

Fè m benyen ou ak kouch bokit karès

Fè m souse sansasyon pasyon k ap glise nan chak grenn gout dlo sou po w

Fè m karese w

Fè dwèt mwen fè gout dlo tounen sous ladous ki vyen alsiyis je fèmen w

Kite lang mwen fè chimen l

Kite m pouse pòt plezi karès peze tèt met nan fouk ou

Kite m jwe lago kache ak tèt fèy krèk ou

Fè l sansib kou dan ki plede kraze souse twòp sirèt sik alsiyis pye tranble w

Kanpe

Kite m bese wete dlo koule nan fouk ou ak kout lang byen chita

Kite kè w reyaji friki 

Ak dousè dwèt mwen nan fouk ou

Kite je w vire lanve

Bouch tou louvri

Ak respirasyon k ap sòti pa moso

Kou lè jenn gason ap bay kap sakad

Va e vyen

Woule dwèt an mwen sou tèt langyèt ou

Kite m tòtire w

Kite m sa antre andidan w

Chalè w sa kouvri m

Mouye m

Kite m santi m k ap chache wout andidan bòbòt ou

Gade m

K ap kadanse ale vini fè kòk pouse zepon nan lakou ou

Kite m fè w jakase ak pwent , pwenti, tranble sou pye lo yayad sa sakaje senti ou

Kite m fè w jemi redi monte sou pwent zòtèy lè w sa santi m rive lwen andidan mistigrit ou

Mòde m, grafonyen m, fè ren w’ tounen toupi

Viv yon moman tribilasyon pasyon anba antre sòti m nan mitan fouk sansib byen mouye ou…


 

Envoyez-nous vos textes, faîtes partie de l'aventure Pergolayiti

1 commentaire
  1. Jean-pierre dit

    Waww m jus rnmn teks la bon travay

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.