Pergolayiti
Take a fresh look at your lifestyle.

An Katimini: Sikrelo

Kite m fè w jakase ak pwent , pwenti, tranble sou pye lo yayad sa sakaje senti ou Kite m fè w jemi redi monte sou pwent zòtèy lè w sa santi m rive lwen andidan mistigrit ou Mòde m, grafonyen m, fè ren w' tounen toupi Viv yon moman…

An Katimini: Vilgarite

Anabèl Konn Reziye L Ak Sapatann Pete Fyèl Kenbe Kè Ak Nèg Bann Poul Ki Pase Pwa Ak Bwè Guinès ak Sèl Pou Sa Vinn Banbile, Lè Li Wè Lajan An Ap Gra Rive Lakay Pasa Dòmi Ak Bouboun Demantibile. Dèfwa Lè Zètwèl Li Briye Li Konn Plede Pase…