Pergolayiti
Take a fresh look at your lifestyle.

Ti Jinyò

Senkè nan maten. Jinyò gentan leve djougan nan kabann li. Li pase men l sou ti tab ki toupre kabann nan, li pran pat ak bwòs li. Li mete yon tikal pat nan bròs la. Li pran yon gode, l al devan an li plen gode a dlo enpi li sòti nan lakou a

- Advertisement -